INSA-Garten 050: Frau Schoppa (Dötlingen)

Insektenzählung 2021

Frühling 2021

Beobachtungen aus dem 1. Zählzeitraum 2022

Beobachtungen aus dem 2. Zählzeitraum 2022

Beobachtungen aus dem 3. Zählzeitraum 2022